“แซดทีอี” เปิดตัวเทคโนโลยี B5G ในงาน 5G Summit ประเทศอิตาลี

แซดทีอี คอร์ปอเรชั่น ผู้นำทางด้านโซลูชั่นเทคโนโลยีการสื่อสารและข้อมูลระดับโลก เปิดตัวเทคโนโลยี B5G หรือ Beyond 5G Technology

Whitepaper เป็นเอกสารนำเสนอข้อมูลเชิงลึกของ GSMA Intelligence มีเนื้อหากล่าวถึงแนวโน้มของอุตสาหกรรมโลก ซึ่งมีความท้าท้ายต่อผู้ให้บริการ การพัฒนามาตรฐาน และอุตสาหกรรมในแนวดิ่งที่มีศักยภาพ โดย แซดทีอี ได้กลั่นกรองรายละเอียดและเห็นคุณค่าเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่มีศักยภาพ และมีหลักความสำคัญในช่วงเวลาของ Beyond 5G (B5G) เพื่อที่จะช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาให้เป็นไปตามสถานการณ์อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งนี้ แซดทีอี ได้ทำการวิเคราะห์คุณลักษณะของแต่ละเทคโนโลยีอย่างละเอียด รวมไปถึงการใช้งานและการให้บริการที่จะมอบความคุ้มค่าระยะยาวในอนาคต

เทคโนโลยีล้ำสมัย

นอกจากนี้ เนื้อหาของ Whitepaper ยังกล่าวถึงเทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนาให้เป็นต้นแบบ และยังอยู่ในระหว่างขั้นตอนการตรวจสอบร่วมกับผู้ให้บริการ อาทิ อุกรณ์ RIS (Reconfigurable Intelligent metaSurface) ซึ่งนำมาใช้ทำงานร่วมกันกับโซลูชันของสถานีหลัก โดยสามารถแก้ไขปัญหาความครอบคลุมของสัญญาณคลื่นความถี่ 5G mmWave ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังเพิ่มอัตราครอบคลุมพื้นที่ได้มากถึงสองเท่า นับเป็นนวัตกรรมที่ระบุอยู่ภายในเอกสาร Whitepaper ยิ่งไปกว่านั้น ยังมีข้อมูลในการตรวจจับการสื่อสารแบบบูรณาการ โดย แซดทีอี ได้คำนวณระบบควบคุมการผลิตอย่างพิถีพิถัน เพื่อที่จะเสริมศักยภาพการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเป็นนวัตกรรมที่สามารถนำมาใช้ในการรักษาความปลอดภัยในสิ่งอำนวยความสะดวก รวมไปถึงการทำงานร่วมกันระหว่างยานพาหนะและท้องถนน เป็นต้น

ภารกิจหลักเทคโนโลยี B5G คือ ช่วยเสริมศักยภาพให้แก่เทคโนโลยี 5G และนำเทคโนโลยี 5G มาเพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ปัญหาและการพัฒนาให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจดิจิทัล พร้อมทั้ง ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้ฟื้นตัว สำหรับการทำงาน แซดทีอี มุ่งที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์และโซลูชั่นที่ตอบสนองความต้องการการใช้งานตามสถานการณ์ต่างๆ ในระยะยาว ยิ่งไปกว่านั้น แซดทีอี ยังได้ร่วมมือกับ กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี ผู้ประกอบการ ผู้จัดจำหน่าย และกลุ่มอุตสาหกรรมอื่น ๆ เพื่อร่วมมือกันพัฒนาให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลที่รวดเร็วยิ่งขึ้น รวมไปถึงปรับโฉมภูมิทัศน์ดิจิทัล เพื่อให้ตอบสนองต่อเศรษฐกิจยุคใหม่และสร้างประโยชน์สูงสุด ในช่วงเวลาที่ใช้งาน B5G กับทุกฝ่าย ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถคลิกดาวน์โหลด Whitepaper ได้ที่ Download the B5G Whitepaper

 

โลกที่ถูกลืม

จากยอดเขาคิลิมันจาโร ที่ปกคลุมไปด้วยหิมะ ไปจนถึงซากปรักหักพังของเมืองโบราณ “คาร์เธจ” ในตูนิเซีย และเกาะทาส “โกเร” ของเซเนกัล

ขณะที่บรรดาประเทศร่ำรวย พยายามปกป้องแลนด์มาร์คทางวัฒนธรรมของพวกเขาจากสภาพอากาศที่รุนแรงและระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้น หลายประเทศในแอฟริกา ต้องเผชิญกับอุปสรรคเพิ่มเติม เช่น การขาดแคลนเงินทุนและความรู้ความชำนาญด้านโบราณคดี

“แอฟริกาประสบกับการสูญเสียและความเสียหายในวงกว้าง อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศที่เกิดจากมนุษย์ ทั้งการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ, การขาดแคลนน้ำ, การสูญเสียอาหาร, การสูญเสียชีวิต และการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดลง ซึ่งเราไม่ต้องการเสียมรดกของพวกเราไปด้วยเช่นกัน” นายนิค ซิมป์สัน ผู้ช่วยวิจัยโครงการริเริ่มด้านสภาพภูมิอากาศและการพัฒนาแห่งแอฟริกา จากมหาวิทยาลัยเคปทาวน์ กล่าว

สังคมวันนี้

แม้แอฟริกาจะมีจำนวนประชากรราว 1 ใน 5 ของโลก และปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์น้อยกว่า 4% ในระดับโลก แต่กาฬทวีปกลับได้รับผลกระทบด้านสภาพอากาศอย่างมาก ถึงจะไม่มีข้อมูลที่ครอบคลุมเกี่ยวกับจำนวนแหล่งมรดกทั้งหมดของแอฟริกาที่ตกอยู่ในความเสี่ยง แต่งานวิจัยของซิมป์สัน ระบุว่า สถานที่สำคัญ 59 แห่ง กำลังเผชิญกับปัญหาน้ำท่วม และการกัดเซาะที่รุนแรงกว่าเดิม เพราะระดับน้ำทะเลสูงขึ้น

นอกจากนี้ พื้นที่ที่มีคุณค่าทางธรรมชาติเป็นพิเศษหลายแห่ง ซึ่งรวมไปถึงศูนย์กลางความหลากหลายทางชีวภาพที่อุดมสมบูรณ์ ก็มีความเสี่ยงสูงเช่นกัน เนื่องจากอุณภูมิที่สูงขึ้นส่งผลให้ธารน้ำแข็งละลาย, ทำให้ระดับน้ำทะเลเพิ่มขึ้น และก่อให้เกิดการกัดเซาะชายฝั่งมากขึ้นตามมา

แม้แหล่งมรดกของแอฟริกาจะเสี่ยงต่อผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในวงกว้าง จากการสูญเสียและความเสียหายซึ่งเกี่ยวข้องสภาพอากาศ ภัยคุกคามเหล่านั้นกลับได้รับความสนใจน้อยกว่าความเสี่ยง ที่มีต่อสถานที่สำคัญทางวัฒนธรรมและธรรมชาติแห่งอื่น ๆ ในประเทศที่ร่ำรวย ยิ่งไปกว่านั้น ผลการศึกษาชิ้นหนึ่งประมาณการว่า งานวิจัยเกี่ยวกับผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศต่อมรดกโลกที่เกี่ยวข้องกับแอฟริกา มีเพียง 1%

บางประเทศในแอฟริกา เช่น กานา และอียิปต์ ลงทุนอย่างหนักในการก่อสร้างกำแพงและแนวป้องกันคลื่นทะเล เพื่อปกป้องพื้นที่ชายฝั่ง แต่กลยุทธ์ “การป้องกันที่หนักแน่น” ดังกล่าว มักไม่คำนึงถึงระดับน้ำทะเลในอนาคต และอาจบิดเบือนความสมดุลทางนิเวศวิทยาตามธรรมชาติของพื้นที่ได้ ขณะที่การป้องกันแบบผสมผสาน เช่น กำแพงหินผสมดินโป่ง, หญ้าทะเล หรือการปลูกต้นโกงกางเพื่อชะลอการกระทบของคลื่น จะมีประสิทธิภาพมากกว่า

นอกจากนั้น การปรับปรุงธรรมาภิบาลในพื้นที่ที่ถูกคุกคาม และการทำให้มั่นใจว่า ชุมชนท้องถิ่นต่าง ๆ มีส่วนร่วมในความพยายามในการอนุรักษ์และการปกป้องสถานที่สำคัญ คือสิ่งที่มีความสำคัญด้วยเช่นกัน

Raoul Pal กูรูเศรษฐศาสตร์ คาดมูลค่าตลาดคริปโท-Web3 จะโตอีก 300 เท่า

ผู้บริหารของ Goldman Sachs ทำนายว่ามูลค่าตลาดของคริปโทเคอร์เรนซีและโครงการ Web3 จะเติบโตอย่างก้าวกระโดด

โดย Pal ได้ให้สัมภาษณ์ในรายการ Google Tech Talks ว่ามูลค่าตลาดของคริปโทฯ จะพุ่งทะยานจาก 1 ล้านล้านดอลลาร์ในปัจจุบันไปเป็น 300 ล้านล้านดอลลาร์ภายในระยะเวลาเพียงสิบปี

การคาดการณ์ของ Pal อ้างอิงมาจากการสังเกตเห็นความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในโลกของคริปโทฯ และ Web3 ซึ่งมีศักยภาพที่จะเติบโตขึ้นอีกในอนาคต ซึ่ง Pal เล่าให้ฟังว่าขณะนี้กำลังมีเม็ดเงินจากบรรดากลุ่มทุนหลั่งไหลเข้ามาสู่อุตสาหกรรมของคริปโทฯ และ Web3 ที่มีผู้เล่นรายใหญ่ในแวดวงเทคโนโลยีและการเงินตบเท้าเข้ามาร่วมวงกันถ้วนหน้า โดย Pal ฉายภาพให้เห็นว่าเมื่อวิกฤตเศรษฐกิจในระดับมหภาคคลี่คลายลงแล้ว มูลค่าตลาดของสินทรัพย์ดิจิทัลก็จะพุ่งพรวดอย่างรวดเร็ว ดังที่ได้ให้สัมภาษณ์ไว้ว่า

เศรษฐศาสตร์วันนี้

“ผู้เล่นรายใหญ่จากโลก Web2 และระบบการเงินแบบดั้งเดิมเริ่มกระโดดเข้ามาเล่นในอุตสาหกรรมใหม่นี้กันทั้งหมด แต่คุณจะไม่ทันได้สังเกตเห็นเพราะผู้เล่นเหล่านี้ต้องค่อย ๆ ขยับตัวด้วยความระมัดระวังไม่ให้ทำผิดกฎหมาย แต่ทุกคนรู้ดีว่าโลกจะต้องพัฒนาไปในทิศทางนี้”

พร้อมกล่าวต่อว่า โดยส่วนตัวเขาไม่เคยพบเห็นปรากฏการณ์แบบนี้มาก่อน จะว่าไปก็มีความคล้ายกับวิวัฒนาการของอินเทอร์เน็ต แต่จะมีการเติบโตที่รวดเร็วกว่าและยิ่งใหญ่กว่าเดิม แม้จะฟังดูน่าเหลือเชื่อ แต่ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงเพราะโปรโตคอลต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นบนโลกของคริปโทฯ และ Web3 ได้สร้างมูลค่าเฉพาะตัวขึ้นมาจนกลายเป็นเม็ดเงินในปริมาณมหาศาล แต่มูลค่ารวมของสินทรัพย์ดิจิทัลในปัจจุบันอยู่ที่ระดับ 1 ล้านล้านดอลลาร์เท่านั้น ในขณะที่ตลาดสินทรัพย์ของระบบการเงินแบบดั้งเดิมมีมูลค่าอยู่ที่ประมาณ 200 ถึง 300 ล้านล้านดอลลาร์ต่อตลาดสินทรัพย์หนึ่งประเภท

“ผมคาดว่ามูลค่าตลาดของสินทรัพย์ดิจิทัลน่าจะเติบโตไปถึงระดับ 200-300 ล้านล้านดอลลาร์ได้ภายในเวลาประมาณ 10 ถึง 15 ปี ”

Pal บอกว่าการสั่งสมมูลค่าของตลาดคริปโทฯ จะขยายตัวขึ้นอย่างรวดเร็วและมีปริมาณเม็ดเงินหลั่งไหลเข้ามามากที่สุดเป็นประวัติการณ์ ตามที่ได้ให้มุมมองไว้ว่า

“ตลาดของสินทรัพย์ดิจิทัลจะมีมูลค่าสูงยิ่งกว่าน้ำมัน สูงยิ่งกว่าอินเทอร์เน็ต เป็นปรากฏการณ์ที่จะเข้ามาพลิกโฉมโลกใบนี้ไปอย่างสิ้นเชิง ผมมองว่าเมื่อสถานการณ์ในภาพใหญ่เริ่มคลี่คลาย ทุกคนก็พร้อมจะโบยบิน และต้องไม่ลืมว่าตอนนี้มีการใส่เม็ดเงินลงทุนเข้ามาในอุตสาหกรรมนี้ผ่านทางบรรดานายทุนในระดับมหาศาล ด้วยเม็ดเงินลงทุน 6 หมื่นล้านดอลลาร์ที่หลั่งไหลเข้ามาตลอดระยะเวลา 18 เดือน ประกอบกับธรรมชาติของตลาดคริปโทฯ ที่มีวัฏจักรหมุนเวียนอย่างรวดเร็ว ผมคิดว่าเราน่าจะได้เห็นผลิตภัณฑ์ พัฒนาการ และนวัตกรรมใหม่ ๆ ออกมาอีกเยอะมากในช่วง 6 ถึง 12 เดือนต่อจากนี้ และนั่นจะเป็นการเติบโตในระดับทวีคูณอีกครั้งของวงการสินทรัพย์ดิจิทัล”

 

อยู่กันยาวๆ! ‘หงส์’ ประกาศต่อสัญญา ‘โจนส์’ ถึงปี 2027

ลิเวอร์พูล ขยายสัญญาอย่างเป็นทางการกับ เคอร์ติส โจนส์ กองกลางดาวรุ่งไปจนถึงปี 2027 แล้ว ด้านนักเตะรับสุดตื่นเต้นที่จะได้อยู่เล่นกับทีมไปอีกนานและรอคอยที่จะเห็นความสำเร็จในอนาคต

ลิเวอร์พูล สโมสรในศึก พรีเมียร์ลีก อังกฤษ ประกาศขยายสัญญากับ เคอร์ติส โจนส์ กองกลางดาวรุ่งของทีม ด้วยสัญญาระยะยาว โดยไม่ได้มีการเผยระยะเวลาของการค้าแข้ง แต่ ฟาบริซิโอ โรมาโน่ เหยี่ยวข่าวชื่อดังระบุว่า สัญญาใหม่จะมีอายุจนถึงสิ้นเดือนมิถุนายน ปี 2027

ข่าวกีฬา

ดาวเตะวัย 21 ปีอยู่กับ หงส์แดง ตั้งแต่อายุ 9 ขวบ ลงเล่นในระดับทีมเยาวชน ก่อนจะเปิดตัวกับทีมชุดใหญ่เมื่อปี 2018 พร้อมกับโชว์ฝีเท้าให้ทีมยักษ์ใหญ่จากเมอร์ซี่ย์ไซด์ไปแล้ว 81 นัด ทำไป 8 ประตูและ 10 แอสซิสต์ รวมถึงลงเล่น 7 นัดทุกรายการในฤดูกาลนี้ จนล่าสุด หงส์แดง ได้ขยายสัญญาที่จะหมดลงในปี 2025 ออกไปอีก

โจนส์ โพสต์ลงบนทวิตเตอร์ส่วนตัวว่า ” ผมเซ็นสัญญาฉบับใหม่กับสโมสรในวัยเด็กของผม สิ่งนี้มีความหมายมากสำหรับผมมาก มีอะไรอีกมากมายที่ผมต้องแสดงให้เห็น และ ต้องการประสบความสำเร็จกับลิเวอร์พูล ผมรู้สึกตื่นเต้นกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ขอบคุณสำหรับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง ”

มิดฟิลด์ชาวผู้ดี เพิ่งเซ็นสัญญาฉบับก่อนหน้าในเดือนกรกฎาคมปี 2020 และการจรดปากกาครั้งล่าสุดถือเป็นรางวัลสำหรับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในทีมชุดใหญ่ และ เจอร์เก้น คล็อปป์ ผู้จัดการทีมชาวเยอรมัน มองว่า เขาเป็นนักเตะที่มีความสำคัญและจะเป็นกำลังหลักในอนาคต แม้เวลานี้จะยังไม่สามารถก้าวขึ้นมาเป็นตัวจริงได้

ทั้งนี้ ลิเวอร์พูล พยายามรักษานักเตะเยาวชนที่มีพรสวรรค์ที่ดีที่สุดไว้ โดย ฮาร์วี่ย์ เอลเลียต ก็เป็นอีกหนึ่งแข้งที่มีการต่อสัญญาออกไป ส่วนนักเตะดาวรุ่งคนอื่นก็ได้ส่งไปให้ทีมอื่นยืมตัว หากคนไหนโชว์ผลงานดีก็จะถูกดึงตัวกลับมา หรือ ใครที่ถูกขยับมาอยู่ในทีมชุดใหญ่ก็จะมีโอกาสได้ฝึกซ้อมกับรุ่นพี่และลงเล่นในฟุตบอลถ้วยทั้ง คาราบาว คัพ และ เอฟเอ คัพ แนะนำข่าวกีฬาเพิ่มเติม>>> ไม่ทำ “เอ็มบัปเป” ปฏิเสธถ่ายรูปการตลาดให้กับ “ทีมชาติฝรั่งเศส”

แทงบอล อันดับ 1

การ แทงบอล อันดับ 1 ของการแทงพนันออนไลน์

การพนันออนไลน์ในปัจจุบันมีรูปแบบของเกมเดิมพันที่เป็นตัวเลือกสำหรับการทำเงินมากมาย แต่สำหรับการ แทงบอล อันดับ 1 ของการแทงพนันออนไลน์เสมอ เพราะระบบของการแทงบอลนั้นเป็นระบบสากลที่ได้รับความนิยมไปทั่วโลกเรียกได้ว่ามีผู้คนชื่นชมในการแข่งขันกีฬาฟุตบอลอย่างมากมายมหาศาล ดังนั้นจึงเป็นธุรกิจที่มีเงินหมุนเวียนที่อยู่ในระบบของการเล่นพนันบอลมูลค่าของเงินที่ประมาณค่าไม่ได้กันเลยทีเดียวและมันนำไปสู่ระบบของการแทงพนันที่พร้อมจะกลายมาเป็นช่องทางของการแทงพนันออนไลน์อันดับ 1 

แทงบอล อันดับ 1

แทงบอล อันดับ 1 สร้างผลกำไรได้อย่างยอดเยี่ยมจากการใช้บริการแทงบอลออนไลน์ 

แทงบอล อันดับ 1 จึงเป็นสิ่งที่นำมาสู่การสร้างผลกำไรได้อย่างยอดเยี่ยมจากการใช้บริการระบบของการแทงบอลออนไลน์ซึ่งปัจจุบันเป็นระบบของการแทงพนันบอลหลักที่หลายคนเลือกใช้บริการกับเว็บแทงบอลออนไลน์ซึ่งเปิดให้บริการอย่างแพร่หลายเรียกได้ว่านาทีนี้การแทงบอลมาแรงเป็นอันดับหนึ่งเพราะมีความพร้อมสำหรับรองรับทุกความต้องการของนักพนันได้ดีโดยเฉพาะหากเลือกใช้บริการกับเว็บแทงบอลออนไลน์ได้อย่างถูกต้องนั่นหมายถึงการเลือกใช้บริการผ่านเว็บที่มีความถูกต้องทั้งในเรื่องของกฎหมายและการมีคุณภาพในการให้บริการที่ดีรวมถึงยังมีมาตรฐานของราคาบอลที่พร้อมจะทำกำไรได้อย่างยอดเยี่ยมซึ่งสิ่งเหล่านี้จะนำมาสู่การแทงพนันบอลที่พร้อมจะประสบความสำเร็จได้อย่างรวดเร็ว

ปัจจุบันธุรกิจของการแทงพนันบอลจัดได้ว่าอยู่ในอันดับต้นๆของโลกเลยก็ว่าได้สำหรับการมีมูลค่าของเงินหมุนเวียนที่มหาศาลดังนั้นการที่นักพนันเลือกวางเดิมพันในระบบของการแทงบอลออนไลน์จึงเป็นช่องทางของการลงทุน แทงบอลออนไลน์ บนมือถือ ที่มีโอกาสสูงสำหรับการทำกำไรได้อย่างเต็มที่เพราะทุกการลงทุนนั้นมีมาตรฐานของเงินรางวัลที่พร้อมจะเกิดขึ้นได้อย่างทวีคูณจึงเป็นทิศทางของการลงทุนที่ถูกต้อง แต่ทั้งนี้จะต้องมีความพร้อมในส่วนของการเดิมพันนั่นหมายถึงการต้องเตรียมตัวมาเป็นอย่างดีทั้งในส่วนของทักษะการเดิมพันและในเรื่องของ วิธี เล่นบอลให้ได้เงินทุกวัน รวมถึงการบริหารจัดการเงินทุนที่จะต้องมีความรอบคอบในการวางแผนการเดิมพันที่ดีถึงจะนำไปสู่ความสำเร็จของการแทงพนันบอลออนไลน์ได้อย่างแน่นอน 

แทงบอลออนไลน์ บนมือถือ

แทงบอลออนไลน์ทิศทางของการลงทุนเพื่อทำกำไรที่ดีที่สุด

แทงบอล อันดับ 1 จึงเป็นทิศทางของการลงทุนที่กำลังไปได้ดีสำหรับการทำกำไรที่ดีที่สุดจากระบบของการพนันออนไลน์เพราะด้วยความพร้อมของแหล่งเงินทุนซึ่งปัจจุบันมีเว็บแทงบอลให้เลือกดำเนินการมากมายหลายเว็บและเป็นเว็บ แทงบอลออนไลน์ ที่ดีที่สุด ที่มีคุณภาพสูง ดังนั้นจึงสามารถเลือกใช้บริการกับเว็บไซต์ที่มั่นใจในเรื่องของคุณสมบัติที่จะให้ผลตอบแทนที่ดีที่สุดเพื่อที่จะนำไปสู่โอกาสของการเดิมพันที่ดีที่สุดและพร้อมที่จะสร้างผลกำไรที่ดีที่สุดให้เกิดขึ้นได้จริง แหล่งที่มา>>> muaysportword.com