แรงงานเฮ! ครม. เคาะขึ้นค่าแรง 17 สาขาอาชีพ สูงสุด 715 บาท

ครม.เคาะขึ้นค่าแรงตามมาตรฐานฝีมือ 17 สาขา สูงสุด 715 บาท

ที่ประชุม ครม. มีมติเห็นชอบอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือเพิ่มเติม 17 สาขา เพื่อสนับสนุนให้แรงงานฝีมือได้รับค่าจ้างที่เป็นธรรม โดยอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ 3 สาขาอาชีพ จำนวน 17 สาขา มีดังนี้

สาขาอาชีพช่างอุตสาหกรรม
ช่างระบบส่งถ่ายกำลัง ค่าแรง 495 บาท
ช่างระบบปั๊มและวาล์ว ค่าแรง 515 บาท
ช่างประกอบโครงสร้างเหล็ก ค่าแรง 500 บาท
ช่างปรับ ค่าแรง 500 บาท
ผู้ควบคุมระบบงานเชื่อมมิก-แม็ก ค่าแรง 520 บาท
ช่างเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์อุตสาหกรรม ค่าแรง 545-715 บาท
สาขาช่างเครื่องกล

ช่างซ่อมรถแทรกเตอร์การเกษตร ค่าแรง 465-620 บาท
ควบคุมเครื่องจักรรถตักหน้าขุดหลัง ค่าแรง 585 บาท
ควบคุมเครื่องจักรรถขุด ค่าแรง 570 บาท
ควบคุมเครื่องจักรรถลากจูง ค่าแรง 555 บาท
ควบคุมเครื่องจักรตัก ค่าแรง 520 บาท
สาขาภาคบริการ
นักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม ไทยสัปปายะ (โภชนบำบัด) ค่าแรง 500-600 บาท
นักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม ไทยสัปปายะ (นักวารีบำบัด) ค่าแรง 500-600 บาท
นักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม ไทยสัปปายะ (สุคนธบำบัด) ค่าแรง 500-600 บาท
พนักงานผสมเครื่องดื่ม ค่าแรง 475-600 บาท
การเลี้ยงเด็กปฐมวัย ค่าแรง 530 บาท
ช่างเครื่องช่วยคนพิการ ค่าแรง 520-600 บาท

ข่าวอื่นๆ Raoul Pal กูรูเศรษฐศาสตร์ คาดมูลค่าตลาดคริปโท-Web3 จะโตอีก 300 เท่า